Modeli suradnje i Cjenik knjigovodstvenih usluga

Za razliku od mnogih knjigovodstvenih servisa koji knjigovodstvene usluge u cijelosti naplaćuju paušalno, mi svoje usluge obračunavamo svakog mjeseca na temelju realno utrošenih radnih sati. Na taj način smo u mogućnosti poslovno neaktivnim tvrtkama ponuditi minimalne (na tržištu najniže) troškove knjigovodstvenih usluga, dok poslovno aktivne tvrtke mogu precizno utvrditi što i kako žele od knjigovodstvenog servisa te eventualno prilagoditi troškove knjigovodstva, intenzitetu svoga poslovanja.
Međutim to ne znači da će te svaki mjesec dobiti bitno drugačiji račun ukoliko imate ustaljenu poslovnu dinamiku. U konačnici iznos koji će te platit za naše usluge je uvijek predmet međusobnog poslovnog dogovora, odobrenih posebnih popusta, odnosno prosudbe o ukupnom intenzitetu i načinu međusobne potpore i suradnje.

Ukupan iznos naših usluga se obračunava na temelju:

 1. Mjesečnog paušala za različite vrste poduzetnika
 2. Intenziteta poslovanja poduzetnika
 3. Stručnih usluga na zahtjev poduzetnika
 4. Ostalih usluga na zahtjev poduzetnika
 5. Odobrenog popusta za suradnju i povjerenje

Primjer obračuna knjigovodstvenih usluga možete pogledati na ovom linku te zatražiti konkretnu ponudu.

Slijedi konkretno pojašnjenje pojedinih elemenata obračuna:

1) MJESEČNI PAUŠAL - ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

Bez obzira je li poduzetnik poslovno aktivan ili ne, po postojećim propisima kao pravna osoba ipak formalno-pravno živi te ima obavezu ustrojavanja i vođenja poslovnih knjiga. Temeljem navedenog kod nas svaki poduzetnik plaća minimalni (na tržištu najniži) mjesečni paušal, čime se pokrivaju fiksni troškovi naših usluga i aktivnosti.

Paušalni iznos se plaća mjesečno na ime slijedećih troškova:

 • Ustrojavanje poslovnih knjiga u knjigovodstvenom softveru
 • Knjigovodstveno zastupanje pred tjelima državne i gradske uprave
 • Podmirenje troškova naših digitalnih certifikata
 • Nadzor kalendara poreznih i drugih obaveza klijenta
 • Podmirenje naših komunikacijskih troškova
 • Podmirenja naših uredskih troškova
 • Izrada različitih obrazaca za tjela državne uprave

2) USLUGE NA TEMELJU INTENZITETA POSLOVANJA

Kada poduzetnik postane aktivan onda i mi moramo dodatno rezervirati svoje vrijeme za njega. Dakle sve naše cijene su u funkciji vremena kojeg moramo izdvojiti  za pojedinog poduzetnika i njegove aktivnosti .

Postoji puno pojedinačnih sitnih usluga i aktivnosti koje ćemo vam napraviti besplatno, međutim neke činjenice značajno utječu na vrijeme koje moramo posvetiti vama, te one kao takve utječu na konačnu cijenu naših usluga.

Slijedeće varijabilne veličine značajno utječu na konačnu mjesečnu cijenu naših usluga.:

 • Veličina poduzeća (temeljena na ukupnom mjesečnom prometu)
 • Broj djelatnosti kojima se poduzeće stvarno bavi
 • Broj stalno ili povremeno zaposlenih
 • Broj ulaznih i izlaznih računa
 • Broj transakcija po bankovnim računima (izvodima)
 • Broj izrađenih obrazaca i dokumenata
 • Broj različitih financijskih kalkulacija
 • Broj materijalnih kalkulacija

3) IZVANREDNE STRUČNE USLUGE I USLUGE NA ZAHTJEV

Pored osnovnih usluga koje čine svakodnevno poslovanje, ponekad postoje i izvanredne usluge koje je potrebno obaviti na vaš zahtjev ili zahtjev zakonodavca, kao što su:

 • Izrada Bilance, Računa dobiti i gubitka (završnog godišnjeg obračuna)
 • Izrada različitih nestandardnih izvješća za menadžment
 • Popisi imovine / inventure
 • Usklađenja vaših i naših evidencija
 • Prijava poreza na dohodak zaposlenih
 • Rad na terenu ili kod klijenta
 • Stručno savjetovanje (Porezno, Financijsko, Informatičko...)

4) OSTALE USLUGE NA ZAHTJEV

Za neke usluge nije potrebno posebno stručno znanje ali ako želite uštedjeti svoje vrijeme a potrošiti naše, obavit ćemo ih za vas uz naknadu.

 • Prijave djelatnika na zdravstveno i mirovinsko
 • Dolasci i dostave na adresu
 • Prijevoz po prijeđenom kilometru
 • Fotokopiranje i ispis
 • Ostale različite uslugei

5) POPUSTI NA SURADNJU I POVJERENJE

Na ukupan iznos dobiven po obrčunu odobravamo popuste na :

 • Pravovremenu dostavu dokumentacije
 • Urednost dokumentacije
 • Dugogodišnju suradnju
 • Korektan ljudski i poslovni odnos
Primjer obračuna Cijene Usluga...

Povratak na početak